Park Media
  START     MISJA     KOMPETENCJE  


Misją Park Media jest budowa grupy firm dostarczających rozwiązania w zakresie marketingu i nowoczesnej komunikacji.

Jesteśmy strategicznym partnerem dla Klientów, którzy chcą budować, utrwalać lub zmieniać swoją pozycję rynkową.

Tworzymy innowacyjne rozwiązania strategiczne, mediowe, brandingowe i komunikacyjne w celu zwięszania wartości rynkowej marek oraz promocji produktów naszych Klientów. Do Państwa dyspozycji oddajemy profesjonalny zespół oraz wiedzę niezależnych konsultantów współpracujących z Park Media.

Zarząd Park Media


Park Media sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa, tel./fax: (22) 851 01 81, info@parkmedia.pl, KRS: 0000314837, NIP: 521-350-39-92, Regon: 141611993, Kapitał zakładowy: 50 tys. PLN, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego