Park Media
  START     MISJA     KOMPETENCJE  


Do naszych kompetencji należą:

Strategia: planowanie strategiczne, doradztwo w zakersie strategii komunikacji i oddziaływania na konsumenta, badania i analizy konkurencji lub wybranych sektorów rynku.

Branding: pełen zakres doradztwa brandingowego, design, kreowanie nowych oreaz rewitalizacja istniejących marek.

Zintegrowana komunikacja marketingowa i zarządznie działaniami komunikacyjnymi - ATL, TTL, BTL, Interactive.

Planowanie i zakup mediów.

Produkcja filmowa i telewizyjna.

Posiadamy własne nośniki reklamowe oraz tworzymy nowe, tzw. kontekstowe media, w zależności od potrzeb i charakteru marki.


Park Media sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa, tel./fax: (22) 851 01 81, info@parkmedia.pl, KRS: 0000314837, NIP: 521-350-39-92, Regon: 141611993, Kapitał zakładowy: 50 tys. PLN, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego